Duyurular

VİNYASA & YİN YOGA UZMANLIK PROGRAMI

Yogada tamamlayıcı yaklaşımlar

Örge SARIZEYBEK ve Sevilay GÜMÜŞAYAK ile birlikte.

KİMLER KATILABİLİR

Kendi yoga pratiğinde derinleşmek isteyenler, yogayı meslek haline getirmek isteyenler, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isteyenler katılabilir.

İÇERİĞİ

Uluslararası geçerliliği olan 200 saat Vinyasa & Yin yoga uzmanlık eğitiminde, Temel yoga pozları (varyasyonları ve modifikasyonları), Pozlarda destek malzeme kullanımı, Nefes çalışmaları, Meditasyon, Uygulamalı Anatomi, Yoga Teorisi & Pratiği, Felsefe, Etik ve Sınırlamalar ve öğretmek için gerekli diğer araçlara ulaşacaksınız.

Bu eğitimde Yang (vinyasa) ile Yin’in uyumu ve birbiriyle tamamlayıcı yaklaşımları inceleyeceğiz. Vinyasa, Yin, Restoratif ve Teröpatik yaklaşımların birbirleriyle ilişkisini tamamlayıcı bir bakış açısıyla birleştireceğiz. Yoganın birlik kavramı içinde Yang’ın Yin ile beraberliği üzerinde uzmanlaşacaksınız.

Bu eğitimde yoganın tüm alanlarına çok yönlü ve geniş bir açıyla bakacaksınız.

Neler öğreneceksiniz?


• Kendi pratiğinizi nasıl geliştirebilirsiniz
• Temel yoga pozları (asanalar), fayda ve sınırlamaları
• Yoga pozlarında hizalanmalar
• Yin yoga pozları ve yaklaşımı
• Yoga pozlarını nasıl öğreteceksiniz
• Yardımcı malzeme kullanımı ve amacı
• Uygulamalı öğretme teknikleri
• Yoga pozlarında modifikasyonlar
• Meditasyona giriş
• Anatomi 101
• Vinyasa sekans planlama
• Yin, restoratif ve teröpatik sekans planlama
• Etkili ve güvenli serileme teknikleri
• Öğrenci olarak uygulama ve hoca olarak uygulama
• Beden tiplarini anlama ve gözlemleme
• Yoga felsefesi ve günlük hayatımıza adapte etme yolları
• Farklı terapi yaklaşımları

Programı daha iyi anlamak ve bakış açınızı derinleştirmek için programa başlamadan önce birkaç kez bile olsa yoga veya plates, bale, meditasyon, fitness gibi farklı disiplinlerde deneyim önerilir. Katılım için herhangi bir hocalık tecrübesi aranmaz. Bedensel katılığı (esnek olmamak) veya çeşitli incinmeleri olan kişilere de açıktır.
Geri bildirim almaya ve vermeye açık olunması beklenir.
Eğitim süresince hoca adaylarından programa kendilerini vermeleri, disiplinle uygulama hevesi içinde çalışmaya açık olmaları beklenir.
Eğitim programına %80 katılım zorunludur.
Eğitim sonunda 4 günlük inzivaya katılım zorunludur.
İnziva yeri ayrıca belirtilecektir.
İnziva programı eğitim ücretine dahildir, yol ve konaklama katılımcıya aittir.

Eğitim boyunca enaz 1 yoga workshop’ına katılım tavsiye edilir.

Buluşma tarihleri:


3-4 şubat
17-18 şubat
3-4 mart
17-18 mart
31 mart-1 nisan
14-15 nisan
28-29 nisan
12-13 mayıs

Buluşma saatleri 10.00-18.00

Eğitim ücreti: peşin 4000+KDV, taksitli 4750+KDV
Kayıt esnasında 750 TL ön ödeme yapılır.

Bilgi için:
Sevilay GÜMÜŞAYAK 0532 2044823
Örge SARIZEYBEK 0537 4603300